kui kaua makstakse lastetoetust

6. Lapse sünnitoetust makstakse, kui lapse sünd on kehtestatud korras registreeritud perekonnaseisuametis, olenemata sellest, kui kaua laps pärast sündimist on elanud. 7. Lapse sünnitoetust ei maksta, kui laps sündis surnult. 8.

.

Kui laps saab 19-aastaseks jooksval õppeaastal, makstakse lapsetoetust õppeaasta lõpuni. 2. Kas lasterikka pere toetus on igakuine või makstakse seda ühe korra? Seda toetust makstakse igal kuul. 3. Kui meie peres on praegu juba kolm last, siis kas toetus hakkab kehtima ka …

.

Perele makstakse lapsetoetust 60 eurot esimese ja teise lapse eest ja 100 eurot kolmanda lapse eest, kokku 220 eurot. Kui sellesse perre sünnib uus laps, on edaspidi peres 4 lapsetoetust saavat last. Toetust makstakse sel juhul 60 eurot 10- ja 17-aastase lapse eest ning 100 eurot 4-aastase ja vastsündinud lapse eest, kokku 320 eurot.

.

Kui laps jätkab samal kalendriaastal õpinguid õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse lastetoetustele, makstakse pärast õpilaspileti või õppeasutuse teatise esitamist toetust tagasiulatuvalt toetuse maksmise lõpetamisest kuni uuesti õppima asumiseni. 47. Lapse sünnitoetust ei maksta, kui laps sündis surnult. 48.

.

Kirjas oli sulaselgelt kirjas, et kogunenud summa makstakse minu kontole 20.08.2014, kuid kuna ülekanne, mis tehakse Soome pangast jõuab minu kontole alles kahe kuni kolme päeva pärast, siis arvestasimegi, et see kaua kaua oodatud summa peaks minuni jõudma alles 22ndal Augustil, kõige hiljem 25ndal Augustil.

.

Palgatoetust makstakse tähtajatu töösuhte korral 6 kuu eest inimese tööle asumisest arvates. Tähtajalise töölepingu korral makstakse palgatoetust töösuhte poole tähtaja eest, kuid mitte kauem kui 6 kuu eest. „Minu esimese töökoha“ palgatoetust makstakse 12 kuu eest inimese tööle asumisest arvates.

.

Eelnevast töösuhte pikkusest sõltub, kui kaua töötutoetust makstakse. Minimaalne töötutoetuse periood on 3 kuud ja maksimaalne 38 kuud. Töötutoetuse summa suurus sõltub Teie viimase aasta sissetulekust enne töötuks jäämist. Esimesel kahel kuul on Teil õigus saada töötutoetus 75% ulatuses Teie eelnevast sissetulekust ning ...

.

Kui ema ei saanud rasedus- ja sünnituspuhkust, tekib õigus vanemahüvitisele alates lapse sünnist. Vanemahüvitist makstakse 435 päeva. Kui emal ei olnud õigust rasedus- ja sünnituspuhkusele, makstakse vanemahüvitist kuni lapse 18 kuu vanuseks saamiseni. Oma vanemahüvitise saamise perioodi arvuta siin.

.

Juhul kui laps jätkab õpinguid, siis kuni tema 19-aastaseks saamiseni. Lastetoetust makstakse esimesele ja teisele lapsele 50 eurot kuus ning alatest kolmandast lapsest igale lapsele 100 eurot kuus. Sellele lisandub lasterikka pere toetus. Toetust makstakse peredele, kus kasvab kolm või …

.

Kui selleks on mõjuv põhjus, võib kohustatud isik nõuda, et tal võimaldataks anda ülalpidamist muul viisil. Alaealise lapse vanem täidab lapse ülalpidamise kohustust elatise maksmise teel eeskätt juhul, kui ta ei ela lapsega koos või kui ta ei osale lapse kasvatamises. Elatist makstakse iga kalendrikuu eest ette.

.

kas oskab keegi ütelda kui kaua makstakse soomes peretoetust? et siis mis vanuses lapsele maksmine lõpetatakse ja kas on sellel mingit seost ka lapse õppimisega. Vasta Tsiteeri soomest 14. juuli 2010, kl 22.28

.

Kui kaua makstakse töötuabiraha? Kas siis kui inimesele makstakse töötuabiraha, on tal ka haigekassa siiski veel olemas? Ühesõnaga rääkige, endal pole sellest teemast aimugi eriti, aga sõbranna vajab abi aitäh! PS!Ei osanud mujale postitada:

.

Küsimus: Kui kaua ja kui palju peab maksma elatist 18+ gümnaasiumis õppivale lapsele? 13.03.2019. Tere. Olen maksnud korralikult elatist aastaid. Laps sai 18. Kas sellest hetkest pole mul kohustus maksta elatist eksabikaasa arvele kellega laps elab vaid võin maksta lapse isiklikule arvele? Kas alates 18+ pole elatise miinimum summat enam ...

.

Lapsetoetus: kui kaua makstakse? Alates sünnist makstakse lapsetoetust alati kuni lapse 18. sünnipäevani ilma teatud tingimusteta. 18-aastaseks saades on kogu asi siiski pisut keerulisem. Nüüd saavad eestkostjad lapsetoetust ainult siis, kui nende laps teeb kutseõpet või õpib. Sel juhul saab lapsetoetust siiski maksta kuni 25 ...

.

KK 11.06.2009 11:45 (12 aastat tagasi) . kohtuotsus Eestis tehtud.Vaja ainult, et Soome seda kohtuotsust tunnustaks.Seepärast on vaja saata see Soome.Küsimus on selles, et kaua sellega aega võib minna ja kas maksjal mingit muud jama ka võib tulla, peale kohustuse maksta?Soomes pidavat riik elatist maksma, kui maksjal endal pole võimalik, hiljem siis nõuab …

.

Soome võimud ei tea täpselt, kui palju sealset sotsiaaltoetusteks mõeldud raha voolab Euroopa Liidu seadusandluse alusel välismaale. Kuigi täpset summat ei teata, teatakse, et see voolab ennekõike üle Soome lahe lõunasse, Eestisse.

.

Lapsetoetus: kui kaua makstakse? Alates sünnist makstakse lapsetoetust alati kuni lapse 18. sünnipäevani ilma teatud tingimusteta. 18-aastaseks saades on kogu asi siiski pisut keerulisem. Nüüd saavad eestkostjad lapsetoetust ainult siis, kui nende laps teeb kutseõpet või õpib. Sel juhul saab lapsetoetust siiski maksta kuni 25 ...

.

Haigusleht ja -hüvitis. Mitu päeva järjest võib olla haiguslehel? Haiguslehe kestusel piirangut pole, kuid haigushüvitist makstakse ainult teatud perioodi jooksul. Arst saab vajadusel haiguslehe väljastada ka pikemaks ajaks kui hüvitise maksmise periood. Ravikindlustatud inimesel on õigus haiguse või vigastuse korral hüvitist saada ...

.

Kui laps nt lõpetab günaasiumi juulis siis lõppeb ka lastetoetuse maksmine juuni kuuga. Kui lõpetab kutseka siis see kehtibka kutseka lõpetamisel. samas kui nt laps lõpetab kutseka veebruari ja on sel ajal veel 19 aastane siis saab ta lastetoetust vebruari lõpuni.

.

Kui sünnib aga teine, siis mis rahad lisanduvad ja kui kaua makstakse midagi? Saan aru, et peale dekreedi lõppu algab vanemahüvitis, aga mäletan, et esimese lapsega oli veel mingi natuke suurem summa kui 19 eurot kuni lapse mingi vanuseks saamiseni ja siis hakkas alles see lastetoetus 19 eurot. 0. 0.

.

Kui te olete ühe Euroopa Liidu liikmesriigi alaline elanik ja töötate teises liikmesriigis ning käite oma elukohariigis harvem kui kord nädalas (st. te ei kvalifitseeru piiriala töötajaks), on teil töötuks jäädes kaks võimalust:

.

Kui inimesel ei olnud varem ravikindlustust, hakkab see kehtima 14 päeva pärast töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäeva. Võlaõigusliku lepingu sõlminud inimene saab ravikindlustuse, kui tema eest makstakse sotsiaalmaksu vähemalt kehtiva kuumäära ulatuses.

.

II samba küsimused ja vastused | Rahandusministeerium. Eesmärgid ja tegevused. Ülesanded. Rahandusministeeriumi põhiülesanneteks on Vabariigi Valitsuse nõustamine eelarve, maksunduse, makromajanduse, ruumilise planeerimise, finants-, haldus- ning regionaalpoliitika ja regionaalhalduse elluviimisel ning majanduse eesmärgistamisel. Eesmärgid.

.

Enim abi vajavate perede lastetoetuste kahekordistamisel kahe aasta jooksul hakkab suuremat toetust saama 50 000 kuni 55 000 last, rääkis sotsiaalminister Hanno Pevkur (Reformierakond).

.

Kas abikaasa võib tema kaartiga tema kontolt raha võtta, kui eelnevalt on olnud abikaasade vahel sõlmitud suuline kokkulepe raha võtmiseks kontolt? Kui kaua makstakse üldse pensioni? Selle teema kommentaarium on suletud. Loo …

.

Mis asjaoludel kui kaua makstakse? Mis töötu abiraha? Kui ei siis millistel tingimustel ja kui palju makstakse? 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti. ~ 2 lehte Lehekülgede arv dokumendis 2012-03-05 Kuupäev, millal dokument üles laeti 7 laadimist Kokku ...

.

See, kui kaua emapalka makstakse, sõltub sellest, kas käisid enne lapse sündimist tööl ja jäid rasedus- ning sünnituspuhkusele. Kui nii, siis tasutakse emapalka 435 päeva eest. Sotsiaalministeeriumi kodulehel on ka selle väljaarvutamiseks olemas kasulik kalkulaator .

.

Võtkem eeskujuks Põhjamaad, kus peredele makstakse universaalset lastetoetust ja kus sündimus on Euroopa keskmisest kõrgem. Väärikaks meetmeks ei saa kindlasti pidada seda, kui inimesi pannakse sotsiaalosakonna ukse taha kümmet eurot taotlema, mida valitsus kavandab praegu lastetoetuse reformi sildi all.

.

Kui agraarühiskonnas oli riigi peamisteks eesmärkideks korra ja kaitse tagamine, siis tänapäeval täidab riik peale nende funktsioonide ka sotsiaalseid ülesandeid ning reguleerib majandust. Sellist riiki nimetatakse heaoluriigiks. Kuigi peaaegu kõik demokraatlikud riigid on heaoluriigid, ei …

.

KK 11.06.2009 11:45 (12 aastat tagasi) . kohtuotsus Eestis tehtud.Vaja ainult, et Soome seda kohtuotsust tunnustaks.Seepärast on vaja saata see Soome.Küsimus on selles, et kaua sellega aega võib minna ja kas maksjal mingit muud jama ka võib tulla, peale kohustuse maksta?Soomes pidavat riik elatist maksma, kui maksjal endal pole võimalik, hiljem siis nõuab …

mis on energiakultuurid?kuidas aru saada et imikul on kõht lahtimis on snapchatkui palju kringlit inimese kohtakui tihti koer kakabkui pärakust tuleb verdkus asub estonia talveaedmis on teravnurkmis on kõrvetisedkui palju sööb 2 nädalane
  • F
  • T
  • IG
502
Bing Google