kui tõenäone onLeiame, kui tõenäone on, et ostetud kolme kasseti hulgas oli 1 defektiga. Tähistame selle sündmuse A. Kõikide võimaluste arvu leiame kombinatsioonide abil 56 3!5! 3 8! 8 n C (st. kombinatsioonide arv kaheksast kolme kaupa). Soodsate võimaluste arv on, et ostetud kolmest kassetist on 1 defektiga (1 C2) ja 2 tervet (2 C 6), st. 30. 2! 4! 6!. Tõenäosusteooria.1. Õpetaja kutsub kuuest nõrgast õpilasest kolm konsultatsiooni. Õpilane, kes pidi kutse edastama, unustas nimed ja saatis neist huupi kolm konsultatsiooni. Kui tõenäone on, et juhtusid kutsutud?2. Õpilane oskab 25 st eksamiküsimusest vastata kahekümnele. Kui suur on tõenäosus, et pileti 3 küsimust on kõik nende kahekümne seast?3.. Kui tõenäone on, et vähemalt ühel neis ei ole punane pea. On viis lihapirukat, viis moosipirukat ja viis riisipirukat. Poiss saab kõhu täis, kui ta sööb ära kas kaks lihapirukat või kolm moosipirukat või viis riisipirukat. Ta võtab korvist pimesi kolm pirukat. Kui tõenäone on, et …. Muuhulgas vaatleme koolihinde seost sellega, kui tõepärane on õpilase arvates õpingute jätkamine ülikoolis. Õpilaste individuaalsete andmete alusel saame korrelatsioonikordaja 0,54 (üks tunnus kirjeldab teise variatiivsusest vähem kui 30%), kuid koolide agregeeritud andmeil märgatavalt tugevama seose, nimelt 0,85 (agregeerimine tähendas vaadeldavate koolide …. Urnis on 3 punast ja 9 sinist ühesugust kuuli. Kui suur on tõenäosus, et kuuli juhuslikul võtmisel urnist saadakse. d.sinine kuul, e.punane kuul, f.roheline kuul, g.kas punane või sinine kuul. 41. 8/10. Karbist, milles on 3 rohelist, 2 punast ja 4 sinist pliiatsit, võetakse juhuslikult 3 pliiatsit.. tunni päevas. Kui tõenäone on, et Kaarel kohtab Tuulit töö juures, kui on teada, et nad saabuvad tööle juhuslikul ajahetkel ja ei jaota oma tööaega väiksemateks ajavahemikeks, s.t. Kaarel töötab 4 tundi järjest, aga Tuuli tervelt ühe tunni. 3 95. Ka sellel joonisel on kujutatud mõned märklauad. Eeldatakse, et nende. Kui tõenäone on võita ühe piletiga? Kui tõenäone on et ta valib õiged numbrid ? 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.. Nüüd leiame, kui tõenäone on normaaljaotusega juhusliku suuruse korral mille keskväärtus x = 50 ja standardhälve σ = 5 see, et juhuslik suurus x ≥ 30. Selleks leiame α = ax− = − ≈− σ 30 50 5 4. Tabelis väärtust Φ (-4,0) ei leidu, sest see arv on nii väike, et võime ta praktiliselt lugeda nulliks. Seega Φ (-4,0) ≈ 0. Järelikult p (x. selline küsimus, et kui tõenäone on, et menopaus algab 20-ndates eluaastates? kuidas seda ära tunda? kas kellelgi on siin selline staadium? mida võivad limajas voolus, pidev väsimus, ärritunud olek (kusjuures see võib olla tingitud ka lapse kasvatamisest ja pidevast …. Teie kirjeldatud olukorda analüüsides on tõenäone ehk see, et kass ründab teatud inimesi, kuna püüab näidata või saavutada kellegi üle domineerimist. Kindlasti peab olema tähelepanelik laste osas, sest kassid saavad tihti aru, et lapsed on väiksemad, ja võivad ka neid ründama hakata.. Niisugune metoodika töötatigi statistikaametis välja residentsuse indeksina, selleks kasutati kõiki Eestis toimivaid ja kontrollitud isikuandmete registreid, mille arv on praegu üle 20 ja nende kooskasutamise tulemusena õnnestus iga Eesti isikukoodi omava isiku kohta leida hinnang, kui tõenäone on, et ta vaatlusaastal on Eesti püsielanik.. Visatakse korraga kahte täringut. Kui suur on tõenäosus, et vähemalt ühel täringul tuleb 4 silma? Vastus: 0,3. 2. Abonent on unustanud vajaliku telefoninumbri 2 viimast numbrit (need on teineteisest erinevad) ja valib need juhuslikult. Kui tõenäone on, et ta valib õiged numbrid?. Saame täringuga „kuue“; tõenäosus, et on sohitäring (või siis OK täring) sõltub - tõenäosusest saada „6“ õige täringuga; - tõenäosusest, et kasutatakse sohitäringut; * * * Püüame metsast 6 emast ja 10 isast karu, saame arvutada, kui suur on tõenäosus saada selline valim olukorras, kui üldkogumis on suhe 1:1, see on p; - ainult valimit vaja teada; vastamaks küsimusele „kui …. Title: No Slide Title Author: EPA Last modified by: Toomas Tammaru Created Date: 2/7/2005 5:11:28 PM Document presentation format: On-screen Show (4:3). Kui tõenäone on saada ühel täringuviskel 1) 6 silma? 2) paaritu arv silmi? 3) algarv silmi? Vastus: 1) Ühel täringuviskel 6 silma p = ; 2) Ühel täringuviskel paaritu arv silmi p = ; 3) Ühel täringuviskel algarv silmi p= 3. Jüri otsustas koos sõpradega korraldada koolipeol …. Kooli iseloomustav üldine hoiak õpingute jätkamiseks ülikoolis; õpilaselt küsiti skaalal 1 kuni 5, kui tõenäone on tema puhul õpingute jätkamine ülikoolis, kus kood 1 tähendas, et väga ebatõenäone, ja 5 – väga tõenäone. Kooli üldine hoiak (edasiõppimise ”indeks”) saadi selle kooli õpilaste edasiõppimise .... Kui tõenäone on saada 4 kollast palli? Vastus: 1/21 2. (2000) Riiulil on 15 raamatut, millest 3 on teatmeteosed ja ülejäänud on õpikud. Võetakse riiulilt juhuslikult 4 raamatut. a. Leidke tõenäosus, et võetud 4 raamatu hulgas ei ole ühtki teatmeteost. (Vastus: 33/91) b. Kui suur on tõenäosus, et võetud 4 raamatu hulgas on ainult .... Kui tõenäone on, et Toomas peab eksamit kordama? 0,3. 400. Katseks vajalik kemikaal on ampullides kahes karbis. Ühes karbis on 16 ampulli, millest 2 on aegunud sisuga ja teises karbis on19 ampulli, milles 4 on aegunud sisuga. Õpilane võtab juhuslikust karbist juhusliku ampulli. Leidke tõenäosus, et õpilane võtab aegumata sisuga ampulli.. Kui tõenäone on, et minul kondüloomid hoolimata viiruse kandmisest kunagi ei avaldugi? Tänud juba ette! Arst vastas: dr Margus Punab. Meestearst. Meestekliinik Tartus ja Tallinnas. Kui teil mingeid nähte ei ole, siis pole vajalik ei uurida ega ravida. Infektsiooni allikat on pea võimatu tuvastada. Antud juhul ei saa öelda, et allikaks .... Niisugune metoodika töötatigi statistikaametis välja residentsuse indeksina, selleks kasutati kõiki Eestis toimivaid ja kontrollitud isikuandmete registreid, mille arv on praegu üle 20 ja nende kooskasutamise tulemusena õnnestus iga Eesti isikukoodi omava isiku kohta leida hinnang, kui tõenäone on, et ta vaatlusaastal on Eesti püsielanik.. Tartu halduskohtu otsusega peaks 20. aprillil selgemaks saama, kui tõenäone on aktsiaseltsil Tartu Jõujaam laiendada Keressaare turbamaardlat Aovere–Kallaste maantee …. Kui tõenäone võib selline asi juhtuda, et auto suure läbisõidu juures võib kardaan tasakaalust välja minna? Läbisõit on umbes 450 000km. Probleemon selles, et umbes 90 või 100 km/h sõites on müra ja vibratsioon sees, ma ei ole siiamaani aru saanud, kas see tuleneb mootorist või mitte.. Kui tõenäone on, et kahjustan ka seinu ja tekib vamm. Vanast põrandast on ükskõik, saagu mis saab peaasi et mõni aasta vastu peaks. Üles. ping Ehitusveteran Postitusi: 1625 Liitunud: 28 Jaan 2016, 09:35 On tänanud: 19 korda. (15p) Müügil on 8 helikassetti valitud muusikaga. On teada, et 25% neist on defektiga. Maire ostis 3 kassetti. 1) Kui tõenäone on, et täpselt üks on defektiga? 2) Leidke tõenäosus, et ostetud kassettide hulgas on defektiga kassette rohkem kui defektita? 3) Milline on tõenäosus, et kõik kolm ostetud kassetti on defektita?. Saab tõestada, et pole suurem kui miski (biol relevantne väärtus), ei saanud seost statistiliselt oluliseks, kui aga seos oleks olnud tugevam kui ...., oleks selle oluliseks saamine olnud väga tõenäone (nt 84,5% - see ongi võimsus), kuna me aga ei saanud, siis ju …. Kui tõenäone on saada 4 kollast palli? Lahendus: Tõenäosuse arvutamiseks kasutame valemit p = m/n, kus m on soodsate võimaluste arv ja n on kõigi võimaluste arv. Antud on I kastis on 5 kollast, 3 valget, kokku 8 palli II kastis on 4 kollast, 6 valget, kokku 10 palli.. Näiteks, kui öelda, et meil on aktsia, mille eeldatud pidev kasumi määr on 12 protsenti ja mille volatiilsus on 30 protsenti, siis see tähendab, et on tõenäone, et aktsia kasumi määr üheks aastaks on –18 protsendi (12 % – 30 %) ja 42 protsendi (12 % + 30 %) vahel umbkaudu kaks kolmandikku ajast.. Võimalus, et Eesti sportlastest saaks panna kokku mingil sportmängu alal maailmatasemel võistkonna, on aga umbes sama tõenäone kui miljonivõit lotomängus ehk võimalik, aga seda juhust võib ootama jäädagi. Võrdluseks võib siin tuua, et sõudmise maailmatasemel neljapaadi on Eesti kokku saanud, kaheksapaadiga pole eriti üritatutki.. Kui varem jagasid võimu omavahel kaks suurt, siis nüüd on pilt teine. Kolme suure võitlusse võib sekkuda veel ka Eesti 200, kuid nende jõudmine samasse kaalukategooriasse on pigem vähe tõenäone.

arvo pärt isegi kui ma kõik kaotan onlinekolmnurka saame joonestada vaid siis kuimis kuupäeval makstakse soomes lasterahakuidas valmistada karpkalamis on mx kirjemis on muusika südakuidas installida windows 81mis on õigusriikhomme kui algas sõdakihlasõrmus mis käes
  • F
  • T
  • IG
178
Bing Google