mis on setomaa

MTÜ Setomaa Turism Pikk 12, 64001 Värska, Setomaa vald, Võrumaa +372 5682 1268 [email protected] avatud: E-R 8.30-16.30 (lõuna 12.00-12.30) Suvekuudel ka L 10.00-14.00

.

MTÜ Setomaa Turism Pikk 12, 64001 Värska, Setomaa vald, Võrumaa +372 5682 1268 [email protected] avatud: E-R 8.30-16.30 (lõuna 12.00-12.30) Suvekuudel ka L 10.00-14.00

.

.

See maa on Setomaa. Setomaa asub kahes riigis: suurem osa on praeguse Venemaa territooriumil ja väiksem osa Eesti vabariigis. Igal aastal, Seto kuningriigi päeval, valitaksegi ülembsootska. Peale kuningriigi on setodel oma laul – seto leelo, mis on kantud Unesco vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja.

.

See maa on Setomaa. See maa ei asu aga ainult südametes, vaid ka kahes riigis: suurem osa praeguse Venemaa territooriumil ja väiksem osa Eestis. Igal aastal kuningriigi päeval valimegi Setomaad valitsema ülembsootska. Peale kuningriigi on meil oma laul: seto leelo, mis on kantud Unesco vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja.

.

Pane tähele ka kindlustalusid, mis on rajatud nii, et naabri aeda piiluda ei saa: kinnist sisehoovi ümbritsevad majad, kõrged aiad ja väravad. 2007. aastal algatas Euroopa Komisjon konkursi „Euroopa turismi tippsihtkohad”. Setomaa oli nominent aastal 2015 kategoorias „EDEN. Eesti avastamata aarded. Toiduturismi sihtkoht“.

.

Setomaa vallas pakutakse mitmekesist koolivälist huvitegevust, mis on kättesaadav valla kõigi piirkondade inimestele. Vajadusel toetab vald huvihariduse omandamist ka väljaspool Setomaa valda asuvates huvikoolides. Setomaa Noorsootöökeskus innustab koostöös koolidega noori endid kujundama elu Setomaal huvitavaks.

.

(6) Setomaa valla haldusterritooriumil asuvad ettevõtted on kohustatud koostama Setomaa Vallavalitsuse nõudmisel jäätmekava, mis käsitleb ettevõtte tegevusega seotud jäätmekäitlust. (7) Tiheasustusalaks eeskirja tähenduses on maa-ala, mis valla üldplaneeringu alusel määratud tiheasustusega alaks. § 2.

.

Setomaa maavarad lk 12 intensiivselt (joonis 2, 13). Ehituskruusa suurimad varud paiknevad Saare ja Hiiu maakondades. Ehituskruusa kaevandamine on kasvanud aastatel 2001– 2007 ligikaudu neli korda (joonis 13), mis on tingitud kaevandamismahtude suurenemisest paljudes maakondades. Harju, Saare, Rapla ja Põlva

.

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27.01.2022 kell 15:00 Setomaa Vallavalitsuse Mikitamäe teeninduspunktis alljärgneva päevakorra projektiga. PÄEVAKORRA...

.

OÜ Setomaa Haldus. Toivo Kruusamäe. 529 5341. [email protected] Velna ja Väike-Rõsna. FIE Kuuse Aare talu. Aare Kuus. 520 5506. [email protected] Treski ja Tonja. Müüri Talu OÜ. Kristo Luik. 5622 5753. [email protected] Saatse ja Korela. Müüri Talu OÜ. Kristo Luik. 5622 5753. [email protected] Nedsaja ja Kolodavitsa. Hurmi talu Einar Tobreluts FIE. Einar Tobreluts

.

Lavastuses mängivad Nils Mattias Steinberg, Ago Anderson, Sten Karpov, Karin Tammaru, Fatme Helge Leevald, Liis ­Karpov, Tambet Seling ja Ott Raidmets. FOTO: Priit Loog/Endla teater. Endlas esimest korda lavastav Helena Kesonen ütleb enda kohta, et on läbi ja lõhki Kagu-Eesti inimene ja satub Pärnusse üliharva.

.

FOTO: Telia. Telia teeb sel nädalal mobiilivõrgu arendusi Värskas, mille tõttu võib ettevõtte mobiilse interneti ja kõneside teenustes esineda ajutisi häireid, teatas ettevõte. 7437943 Värskas võib mobiilside olla häiritud. Volume 90%.

.

Setomaa valla põhimääruses (edaspidi põhimäärus) sätestatakse: 1) Setomaa valla sümbolid ja nende kasutamine; 2) Setomaa Vallavolikogu esimehe ja aseesimehe ning komisjoni esimehe ja aseesimehe valimise kord, nende pädevus, õigused ja kohustused, volikogu komisjonide moodustamine, volikogu liikmete pädevus, õigused ja kohustused ning volikogu …

.

Seto Instituut SA Pikk 29 Värska alevik, 64001 Setomaa. E-mail: [email protected] Telefon: +372 56 273 889

.

Setomaa arengukava 2014-2025 on dokument, mis peegeldab nelja Setomaa valla – Mikitamäe, Misso, Meremäe ja Värska - kogukondade kokkulepet eesmärkidest, mida tahetakse ühiste jõududega saavutada. Samuti on välja pakutud tegevused nende eesmärkideni jõudmiseks.

.

vallavalitsuse töökohtade reformid, mis on toonud inimeste vahele vajalikku ühtekuuluvustunnet Setomaa arengute ees seismisel. Minu hobiks on orienteerumine ja üldiselt sportlik elustiil, millele pühendan ka oma vaba aja. Oman tunnustatud vanemtreeneri kutset ning olen pikaajaliselt enda oskusi kasutanud laste treenimisel ja

.

1920-ndatest aastatest tegutseb seto rahva esindusorgan Seto Kongress, mis on võtnud viimasel kogunemisel vastu otsuse ühise Setomaa omavalitsuse moodustamiseks. Kongressi otsus oli üksmeelne. Hiljem on otsuse taga seisnud kongresside vaheliseks ajaks valitus Vanemate Kogu.

.

Setomaa maardlate ja perspektiivalade paiknemise kaart ... Tarbevaru määratakse geoloogilise uuringuga, mis peab olema tehtud detailsusega, mis annab kõik vajalikud andmed maavara kaevandamiseks ja kasutamiseks. Detailsuse tagamiseks sätestatakse mitmeid nõudeid uuringu

.

Setomaa kultuurikilde. Öeldakse, et üks korralik seto naine on kallis ja raske, hõbedat täis (kuni viis kilo naise kohta!). Ja ebaviisakas on uurida, kui kallid need hõbeehted olla võiks. Aga mis on Setomaa kuld? Õige vastus: kukeseen. Väidetavalt on kolmveerand Eesti turul müüdavatest kukeseentest pärit Seto metsadest.

.

(6) Setomaa valla haldusterritooriumil asuvad ettevõtted on kohustatud koostama Setomaa Vallavalitsuse nõudmisel jäätmekava, mis käsitleb ettevõtte tegevusega seotud jäätmekäitlust. (7) Tiheasustusalaks eeskirja tähenduses on maa-ala, mis valla üldplaneeringu alusel määratud tiheasustusega alaks. § 2.

.

Setomaa programm on suunatud territoriaalselt ajaloolise Setomaa Eesti riigi territooriumil paiknevale osale - Setomaa vallale. Programmi eesmärk on hoida piirkonda elujõulisena Setomaa ettevõtluskeskkonna ja inimkapitali arendamise kaudu. 2016.-2019. aastal koordineeris programmi Maaeluministeerium, alates 2020. aastast koordineerib ...

.

Teadupärast on Petseri tegelikult Setomaa ala. «Mis seto sa selline oled, kui sa seto keelt ei oska?» olevat ta üritanud turumüüjatega juttu üles võtta. Üks Venemaa seto olla seepeale kutsunud miilitsa ja Väino olla pidanud kasutama kõiki oma diplomaatilise arsenali salarelvi, et Marti miilitsa haardest välja päästa.

.

Seto Tsäimajas saab süüa seto rahvustoite käsitööna valminud savinõudest, kuulata seto laulu ja pillilugusid. Menüüst valikut tehes saab harjutada ka seto keelt. Söögikoht asub Värska talumuuseumi kõrval - nii on võimalus söögielamus ka kultuurielamusega ühildada ning kohalikku käsitöö- ja suveniiripoodi uudistada. Maja teisel korrusel asub õppeklass, mis sobib seminaride ...

.

Setomaa reisijuht. 5,00 €. Taskuformaadis reisijuht, mis tutvustab Setomaad ja selle turismimarsruuti Seto Külävüü.

.

regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist, siis antud tegevust Setomaa arengu programmist ei toetata. 4.7. Programmi raames on abikõlblikud need kulud, mis on otseselt vajalikud projekti eesmärkide saavutamiseks ja mis aitavad kaasa programmi eesmärgi saavutamisele. 4.8. Abikõlblike kulude osas on järgmised piirangud: 4.8.1.

.

Olen viimasel ajal tihti mõelnud sellele, et millisena Setomaa ja siinsed elanikud meie külalistele silma paistavad. Seda eelkõige meie kultuuriruumi ja kombeid silmas pidades. Mis on need tavad ja kombed, mis on ajas samaks jäänud ja kui palju on muutunud? Mis on muutuste põhjuseks ja kas see on meie traditsioone kuidagi muutnud?

.

Setomaa kultuuriprogramm 2014-2018 on jätkuks Kultuuriministeeriumi rahastatud 2010-2013 programmile, mille eesmärk on hoida sealse piirkonna kultuurilist ja keelelist eripära, elulaadi, tavasid, kombeid ja oskusi. Järgmise aasta programmi maht on 208 800 eurot, mis on võrreldes eelmise aastaga tõusnud 10%.

.

FOTO: Telia. Telia teeb sel nädalal mobiilivõrgu arendusi Värskas, mille tõttu võib ettevõtte mobiilse interneti ja kõneside teenustes esineda ajutisi häireid, teatas ettevõte. 7437943 Värskas võib mobiilside olla häiritud. Volume 90%.

kus leiutati esimene autokus saab boorhappe pulbritmis aitab seedimiselemis on epistemoloogiamis vahe on veganil ja taimetoitlaselkui kandidaat ei saa 68 poolthäält siiskuidas kiirendada menstruatsioonikui me surnud ärkamekuidas teha lihakuidas arvestada päevatasu
585
Bing Google